Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece

Όλγα Γκράτζιου, «Venetian Monuments in Crete: a controversial Heritage», στο Dimitris Damaskos & Dimitris Plantzos (επιμ.), A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη 2008, 209-222.

  • Όλγα Γκράτζιου