Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Halcyon Days in Crete V
ISBN: 978-960-524-216-9

Antonis Anastasopoulos (ed.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V: A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Rethymno: Crete University Press, 2006.

Ο ρόλος των επαρχιακών ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σημαντικός και πολλαπλός: συγκροτούσαν την ηγεσία των επαρχιακών κοινωνιών, δρούσαν ως πολιτικοί μεσολαβητές ανάμεσα στο κράτος και τις επαρχίες του, δραστηριοποιούνταν ως μισθωτές φόρων και επιχειρηματίες, αποτελούσαν πρότυπα για τους συγχρόνους τους. Η έννοια της επαρχιακής ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι εξ ορισμού αρκετά ευρεία λόγω της τεράστιας έκτασης της τελευταίας και της μακραίωνης ύπαρξής της. Όψεις αυτής της έννοιας διερευνούν τα 18 κείμενα που περιέχονται σε αυτόν τον τόμο και αναφέρονται τόσο στις μουσουλμανικές όσο και στις μη μουσουλμανικές ελίτ. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται η σύνθεση, τα χαρακτηριστικά και η κουλτούρα των ελίτ, οι σχέσεις πατρωνίας και οι πηγές πλούτου και δύναμης, οι σχέσεις των μελών της ελίτ με τις κρατικές αρχές και άλλα μέλη της ελίτ ή άλλες ελίτ και η κινητικότητα των ελίτ κατά την περίοδο που εκτείνεται από τον 15ο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.

Για να αγοράσετε τον τόμο, πατήστε εδώ.

  • Αντώνης Αναστασόπουλος