Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νεότερα από την Αρχαιολογία της Βενετικής Περιόδου

Όλγα Γκράτζιου, «Νεότερα από την Αρχαιολογία της Βενετικής Περιόδου», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 3, Πρακτικά της Γ' Συνάντησης (Ρέθυμνο, 5 - 8 Δεκεμβρίου), Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2015, 701-707.

  • Όλγα Γκράτζιου