Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Halcyon Days in Crete VI
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-271-8

Antonis Anastasopoulos (ed.), The Eastern Mediterranean Under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI: A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, Rethymno: Crete University Press, 2009.

Εκδόσεις ΙΜΣ

Η Κρήτη κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς στα μέσα του 17ου αιώνα, και ήταν η τελευταία τους σημαντική και μακρόχρονη κατάκτηση νέων εδαφών. Η οθωμανική Κρήτη πρόσφατα προσείλκυσε το ενδιαφέρον των ιστορικών για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με ευρύτερα ζητήματα της οθωμανικής ιστορίας: η θέσπιση της ατομικής ιδιοκτησίας στη γη το 1670, αντίθετα με τη μακραίωνη παράδοση κρατικής γαιοκτησίας, και η ανάδυση ενός μεγάλου μουσουλμανικού πληθυσμού, κυρίως μέσω εξισλαμισμού. Τα άρθρα του τόμου αυτού φέρνουν στο φως νέες αρχειακές, αφηγηματικές και επιγραφικές πηγές για την οθωμανική Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο, και επιδιώκουν να συνεισφέρουν στην εξέταση αυτών αλλά και άλλων ζητημάτων: των σχέσεων κέντρου-περιφέρειας, της διοίκησης μιας νησιωτικής επαρχίας, της φορολόγησης, της αγροτικής παραγωγής, της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στους καθηγητές Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου και Βασίλη Δημητριάδη, για τη συνεισφορά τους στην οθωμανική ιστορία και ειδικότερα στην καθιέρωση των οθωμανικών σπουδών στο ΙΜΣ/ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Για να αγοράσετε τον τόμο, πατήστε εδώ.

  • Αντώνης Αναστασόπουλος