Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η πείνα στην Κατοχή. Δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις

Χρήστος Λούκος, « Η πείνα στην Κατοχή. Δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα,. τόμος Γ1:1941- 1945, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007, σ. 219-261.

  • Χρήστος Λούκος