Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο

Σ.Δ. Πετμεζάς, "Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο", Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Χ. Χατζηϊωσήφ (επιμ.), τομ.B1, Αθήνα 2002, σελ.189-249.

  • Χρήστος Χατζηιωσήφ
  • Σωκράτης Πετμεζάς