Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap.

Σ.Δ. Πετμεζάς, « Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap. », Economy and Society on Both Shores of the Aegean, Αθήνα, L.Baruh και V. Kehriotis (επιμ.) Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank, Αθήνα 2009, σελ.355-394.

  • Σωκράτης Πετμεζάς