Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The long term development of Greek agricultural productivity in a Euro-Mediterranean perspective (1860-1980)

Σ.Δ. Πετμεζάς, “The long term development of Greek agricultural productivity in a Euro-Mediterranean perspective (1860-1980)”, Νεοελληνικά Ιστορικά, vol.4 (2016), Κέντρο Ερεύνης της Νεοελληνικής Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα σελ.215-244.

  • Σωκράτης Πετμεζάς