Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Family and Inheritance in the Cyclades 1500-1800: Present knowledge and unanswered questions

Αγλαΐα Κάσδαγλη, «Οικογένεια και κληρονομιά στις Κυκλάδες 1500-1800. Τι γνωρίζουμε σήμερα κι αναπάντητα ερωτήματα», Journal of Family History 9, σελ. 257-274.

  • Αγλαΐα Κάσδαγλη