Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αρχαιολογία και Πολιτική ΙΙ. Η ανασκαφή του ναού της Αρτέμιδος

Καλπαξής Θ. Αρχαιολογία και Πολιτική ΙΙ. Η ανασκαφή του ναού της Αρτέμιδος, Κέρκυρα 1911, ΠΕΚ, Ρέθυμνο, 1993.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †