Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αρχαιολογικές αγωνίες στην Κρήτη του 19ου αιώνα

Σακελλαράκης Γ. Αρχαιολογικές αγωνίες στην Κρήτη του 19ου αιώνα, ΠΕΚ, Ηράκλειο 1998.