Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η τυραννία του αρχαιοελληνικού μεγαλείου

Καλπαξής Θ. «Η τυραννία του αρχαιοελληνικού μεγαλείου» στο Επιθεώρηση Τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία, Εταιρεία σπουδών σχολής Μωραΐτη, 1996, σ. 201- 207.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †