Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Καταστροφές μνημείων, χάριν συμφερόντων των ζώντων

Καλπαξής Θ. Καταστροφές μνημείων, χάριν συμφερόντων των ζώντων (Αρχαιολογία 2003), υπό εκδ.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †