Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πάσχα στην Αλεξάνδρεια: λαϊκές προλήψεις και διακοινοτικές διαμάχες στην Αίγυπτο στα τέλη του 19ου αιώνα

Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Πάσχα στην Αλεξάνδρεια: λαϊκές προλήψεις και διακοινοτικές διαμάχες στην Αίγυπτο στα τέλη του 19ου αιώνα», Τα Ιστορικά, Τόμος 7, Τεύχη 12-13 (1990), 121-148.

Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Πάσχα στην Αλεξάνδρεια: λαϊκές προλήψεις και διακοινοτικές διαμάχες στην Αίγυπτο στα τέλη του 19ου αιώνα», Τα Ιστορικά, Τόμος 7, Τεύχη 12-13 (1990), 121-148.

  • Χρήστος Χατζηιωσήφ