Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Modena Triptych and the Question of the ‘Madonneri’

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «The Modena Triptych and the Question of the ‘Madonneri’», στο Nicos Hadjinicolaou και Panayotis Ioannou (επιμ.) Perceptions of El Greco in 2014, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2017.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου
  • Νίκος Χατζηνικολάου