Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Αναγέννησης και του Μπαρόκ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

Ο Παναγιώτης Ιωάννου είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και, από το 2007, συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990-1997). Παρακολούθηση μαθημάτων και σεμινάριων ιστορίας της τέχνης στην Ιταλία και τη Γερμανία (1997-2003). Υπότροφος ερευνητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (1999-2000). Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003). Από το 1993 έως το 1997 μέλος της ομάδας έρευνας, τεκμηρίωσης και σύνταξης για την έκδοση του Λεξικού Ελλήνων Καλλιτεχνών (16ος – 20ός αι.). Από το 2005 διδάσκων ιστορίας της τέχνης της Αναγέννησης και του Μπαρόκ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2007 συνεργάτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιταλική και ισπανική τέχνη (14ος - 17ος αι.)., ιστοριογραφικά προβλήματα της ιστορίας της τέχνης, το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, σχέσεις ελληνικής και ιταλικής τέχνης (18ος-19ος αι.). Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και πάνω από πενήντα μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και καταλόγους εκθέσεων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις