Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η μεταφορά ρωσικών εικόνων στον ελληνικό χώρο (16ος – 20ος αι.) και το παράδειγμα της Πάτμου

Yuliana Α. Boycheva, «Η μεταφορά ρωσικών εικόνων στον ελληνικό χώρο (16ος – 20ος αι.) και το παράδειγμα της Πάτμου”, Ιστορικά, 34 (Ιούνιος 2015), 27-54.

  • Γιουλιάνα Μπόιτσεβα