Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Example of Patmos: Various Routes of Russian Icons in the Orthodox East

Yuliana Α. Boycheva, «The Example of Patmos: Various Routes of Russian Icons in the Orthodox East», στο Yuliana Α. Boycheva (επιμ.), Routes of Russian icons in Greece and the Balkans (16th – 20th c.), Σεσέλ: La Pomme d’or, 2016, 105-136.

  • Γιουλιάνα Μπόιτσεβα