Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Princely Virtues as Presented in Ottoman Political and Moral Literature

M. Sariyannis, "The Princely Virtues as Presented in Ottoman Political and Moral Literature", Turcica 43 (2011), 121-144.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης