Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ruler and State, State and Society in Ottoman Political Thought

M. Sariyannis, "Ruler and State, State and Society in Ottoman Political Thought", Turkish Historical Review 4 (2013), 83-117.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης