Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Ideas on Monarchy Before the Tanzimat Reforms: Toward a Conceptual History of Ottoman Political Notions

M. Sariyannis, "Ottoman Ideas on Monarchy Before the Tanzimat Reforms: Toward a Conceptual History of Ottoman Political Notions", Turcica 47 (2016), 33-72.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης