Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Treating Hernias in Ottoman Crete (c. 1670-1760): The Legal Imprint of a Medical Procedure

A. Anastasopoulos και Ch. Kyriakopoulos, "Treating Hernias in Ottoman Crete (c. 1670-1760): The Legal Imprint of a Medical Procedure", έχει εγκριθεί για δημοσίευση στο περιοδικό Social History of Medicine.

  • Αντώνης Αναστασόπουλος
  • Χρήστος Κυριακόπουλος
https://doi.org/10.1093/shm/hkz047