Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Treating Hernias in Ottoman Crete (c. 1670-1760): The Legal Imprint of a Medical Procedure

A. Anastasopoulos και Ch. Kyriakopoulos, “Treating Hernias in Ottoman Crete (c. 1670–1760): The Legal Imprint of a Medical Procedure”, Social History of Medicine, 33/4 (2020), 1123-1142

  • Αντώνης Αναστασόπουλος
  • Χρήστος Κυριακόπουλος
https://doi.org/10.1093/shm/hkz047