Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis in the mid-19th century

Χρήστος Λούκος, «Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis inn the mid-19th century», The History of the Family, τχ. 9 (2004), σελ. 317- 324

Χρήστος Λούκος, «Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis inn the mid-19th century», The History of the Family, τχ. 9 (2004), σελ. 317- 324

  • Χρήστος Λούκος