Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Confronting the Urban Crowd: Bulgarian Society and the 1906 anti-Greek Movement
ISBN: 978-960-524-397-5

A. Lyberatos, “Confronting the Urban Crowd: Bulgarian Society and the 1906 anti-Greek Movement” in Idem. (ed.), Social Transformation & Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), Crete UP, 2013, 177-194.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος