Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κατάλογος των ελληνικών αρχείων και των συλλογών ελληνικών βιβλίων της Βάρνας
ISBN: 954-9800-53-9

Ανδρέας Λυμπεράτος, (& Βαρμπάν Τόντοροφ), Κατάλογος των ελληνικών αρχείων και των συλλογών ελληνικών βιβλίων της Βάρνας/Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна, δίγλωσση έκδοση, Γενική Διεύθυνση Αρχείων-Βουλγαρία, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ρέθυμνο, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών-Σόφια, Σόφια, 2006.

Ανδρέας Λυμπεράτος, (& Βαρμπάν Τόντοροφ), Κατάλογος των ελληνικών αρχείων και των συλλογών ελληνικών βιβλίων της Βάρνας/Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна, δίγλωσση έκδοση, Γενική Διεύθυνση Αρχείων-Βουλγαρία, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ρέθυμνο, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών-Σόφια, Σόφια, 2006.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος