Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Halcyon Days in Crete IX
ISBN: 978-960-524-553-5

Μαρίνος Σαρηγιάννης (επιμ.), Political Thought and Practice in the Ottoman Empire, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019

Ο τόμος σκοπεύει να διερευνήσει την οθωμανική πολιτική σκέψη, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: πρότειναν οι οθωμανοί πολιτικοί στοχαστές μεταρρυθμίσεις προτού εκείνες υιοθετηθούν από τα κέντρα αποφάσεων, ή ένιωθαν ότι εξελίξεις με τις οποίες δεν συμφωνούσαν τους ξεπερνούσαν; Ποια ήταν η σχέση ιδεολογικών ρευμάτων προσανατολισμένων στη θρησκεία με μεταρρυθμίσεις παρόμοιου προσανατολισμού στο φορολογικό και το γαιοκτητικό σύστημα; Ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή (και/ή ιρανική) σκέψη και τις οθωμανικές πολιτικές εξελίξεις, μέσω μεταναστών ή εξωμοτών; Υπήρχε καινοτόμος πολιτικός στοχασμός που οδήγησε στις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις της εποχής του Τανζιμάτ; Επιπλέον, ο τόμος προσπαθεί να διερευνήσει τη σχέση των πολιτικών ιδεών με την πολιτική πράξη της εποχής τους: με άλλα λόγια, να εξετάσει τη φύση της πολιτικής εξουσίας στα διάφορα στάδια εξέλιξης της αυτοκρατορίας, τις εξελίξεις που οδήγησαν συγκεκριμένες ομάδες να προωθήσουν ειδικές μεταρρυθμίσεις, τα δίκτυα εξουσίας στο διοικητικό και το πολιτικό επίπεδο, την πρόσληψη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην πρωτεύουσα και τις επαρχίες, τη συμμετοχή διαφόρων πολιτικών παραγόντων στη χάραξη κρατικής πολιτικής και τη νομιμοποίησή της, και ούτω καθεξής.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης