Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Soupios, P.; Sarris, A.; Papadakis, G.; Papazoglou, M.; Vallianatos, F.; Makris, J. P., "Compilation of a Relational Digital Database for Monitoring and Management of Geo-Environmental Data in Crete Region", IASME / WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, July 8-10, pp. 487-492.

  • Απόστολος Σαρρής