Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Chatziiordanou, E.; Sarris, A.; Mertikas, St., "Ανάλυση Επικινδυνότητας Αρχαιλογικών Θέσεων του Νομού Λασιθίου Ανατολικής Κρήτης από Περιβαλλοντικά Φαινόμενα με την Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεπισκόπησης", 7ο Eθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 24-26 Οκτωβρίου 2002.

  • Απόστολος Σαρρής