Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
El Greco in Italy

Nicos Hadjinicolaou, "El Greco in Italy", essay in the exhibition catalogue El Greco in Italy and Italian Art, Athens, 1995, pp. 57-72.

Nicos Hadjinicolaou, "El Greco in Italy", essay in the exhibition catalogue El Greco in Italy and Italian Art, Athens, 1995, pp. 57-72.
  • Νίκος Χατζηνικολάου