Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
El Greco at the End of the 20th Century: Impressions from Reading the Exhibition Catalogue El Greco - Identity and Transformation

Nicos Hadjinicolaou, "El Greco at the End of the 20th Century: Impressions from Reading the Exhibition Catalogue El Greco - Identity and Transformation", δοκίμιο στο El Greco: The First Twenty Years in Spain, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε το 1999 από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2005, σελ. 279-312.

Nicos Hadjinicolaou, "El Greco at the End of the 20th Century: Impressions from Reading the Exhibition Catalogue El Greco - Identity and Transformation", δοκίμιο στο El Greco: The First Twenty Years in Spain, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε το 1999 από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2005, σελ. 279-312.
  • Νίκος Χατζηνικολάου