Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Social Transformation and Mass Mobilisation in the Balkan and Eastern Mediterranean Cıtıes 1900-1923
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-397-5

Andreas Lyberatos (ed.), Social Transformation and Mass Mobilisation in the Balkan and Eastern Mediterranean Cıtıes 1900-1923, IMS Series in Social and Economic History- 1 , Irakleion: CUP, 2013.

Εκδόσεις ΙΜΣ

Στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, οι πόλεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου έγιναν, σε πρωτόγνωρο βαθμό, πεδία μαζικών κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων και συγκρούσεων. Έλκοντας τη δυναμική τους από τις παράλληλες διεργασίες κοινωνικού μετασχηματισμού και ραγδαίας αστικοποίησης κατά την παραπάνω περίοδο, τα μαζικά αυτά πολιτικά φαινόμενα εξέφρασαν τις ανάγκες των νέων αναδυόμενων κοινωνικών υποκειμένων με όρους «έθνους» και «κοινωνικής τάξης», ιδεολογικά ιδιώματα που εμφανίζονται σπάνια σε καθαρή μορφή και συνήθως σε στενή μεταξύ τους σύνδεση και διαπλοκή. Η συγκριτική θεώρηση αυτών των φαινομένων και των κοινών, σε μεγάλο βαθμό, εμπειριών που βίωσαν οι κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής κατά την παραπάνω περίοδο έχει κατά κανόνα αποκλειστεί από τις επικρατούσες εθνοκεντρικές θεωρήσεις της ιστορίας. Με σκοπό να υπερβεί τις κατεστημένες ιστοριογραφικές κατασκευές και διαιρέσεις του χώρου, ο παρών συλλογικός τόμος φιλοξενεί ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες από αρκετές χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι μελετούν περιπτώσεις μαζικών κινητοποιήσεων στον αστικό χώρο και σε διαφορετικά πολιτικά και πολιτειακά πλαίσια (Οθωμανική αυτοκρατορία, διάδοχα έθνη-κράτη, αποικιοκρατούμενες περιοχές) και ερευνούν σε βάθος τις χωρικές, πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του μετασχηματισμού των κοινωνιών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο συλλογικός αυτός τόμος εγκαινιάζει στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης τη Σειρά Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σκοπός της νέας σειράς είναι η δημοσίευση καινοτόμων ερευνών, τόσο από νέους όσο και από έμπειρους ερευνητές, και η έκδοση συλλογικών τόμων στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η πρωτοβουλία αυτή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, ενός θεσμού με πάνω από 25ετή εμπειρία και επιστημονική αριστεία στο εν λόγω πεδίο, έχει καταξοχήν συγκριτική και διεθνική εστίαση. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών πρωτοβουλιών και ερευνητών από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής και στην εγγραφή της πρωτότυπης έρευνας που παράγεται στην περιοχή μας στις σύγχρονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στο χώρο της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος