Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οικονομία, Πολιτική και Εθνική Ιδεολογία : Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα

Ανδρέας Λυμπεράτος, Οικονομία, Πολιτική και Εθνική Ιδεολογία : Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2009, 606 σελ.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος