Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Ελευθέρωση των μορφών

Βαγενάς Νάσος (επιμ.), Η Ελευθέρωση των μορφών, ΠΕΚ, 1996