Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Labours and Golden Apples of Maritime History. Large-scale national and international Research Projects

K. Galani,"The Labours and Golden Apples of Maritime History. Large-scale national and international Research Projects”, Forum ‘What is Maritime History’, International Journal of Maritime History (υπό έκδοση)

  • Κατερίνα Γαλάνη