Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Political Thought up to the Tanzimat: A Concise History View file
Ηλεκτρονικό/η Βιβλίο
ISBN: 978-618-81780-1-4

Marinos Sariyannis (with a chapter by Ekin Tuşalp Atiyaş), Ottoman Political Thought up to the Tanzimat: A Concise History, Rethymno: Foundation for Research and Technology-Hellas – Institute for Mediterranean Studies, 2015.

Εκδόσεις ΙΜΣ

Η μονογραφία, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του προγράμματος OTTPOL («Αριστεία ΙΙ»), είναι το κύριο προϊόν του προγράμματος. Αποτελεί μια μελέτη αναφοράς, που συγκεντρώνει τις διαθέσιμες πηγές οθωμανικής πολιτικής σκέψης, κατηγοριοποιώντας τες σε ευρύτερα ιδεολογικά ρεύματα και αναζητώντας τη διασύνδεσή τους με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Από τις τελευταίες σπίθες της ιδεολογίας του γαζά και τα πρώτα τεκμήρια της περσικής πολιτικής φιλοσοφίας το 15ο αιώνα μέχρι τους απολογητές των δυτικότροπων στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων στις αρχές του 19ου αιώνα, το βιβλίο συνιστά μια απόπειρα μελέτης, όσο το δυνατόν πιο περιεκτικής, της πληθώρας θεωριών και απόψεων, με στόχο τον προσδιορισμό των ιδεολογικών τάσεων και όχι την απλή καταγραφή κειμένων και συγγραφέων. Για πρώτη φορά επιχειρείται μια συνολική μελέτη της εξέλιξης της οθωμανικής σκέψης, η οποία καλύπτει εκδεδομένο και ανέκδοτο υλικό τόσο από την πολιτική γραμματεία καθεαυτή όσο και από έργα νομικού, γεωγραφικού ή ακόμα και μαγικού-προγνωστικού χαρακτήρα.

Για να κατεβάσετε δωρεάν τον τόμο, πατήστε εδώ.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης