Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
2017

Antonis Hadjikyriacou, ‘An Armenian, a Turk, and a Greek: Local Power and Insularity in Ottoman Cyprus,’ (in Greek) Mnimon 35 (2016), 63–90 (peer-reviewed)