Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 6

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 6

Περιεχόμενα/Contents

 Η “Μοντελοποίηση” της Κατανομής του Οψιανού στο Αιγαίο σε Νέα Βάση: Τοπογραφικά και Λίθινα Δεδομένα σε μία Κοινή Βάση Πληροφοριών.
 Modelling Obsidian Distribution in the Aegean: Topographical and Lithic Data in a Multi-layered Data Base.
 Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε συνέδρια / Publications & Presentations (2002).
 Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 2001 / Research Projects of the Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment, 2002
Αρχαία Λευκάδα The Ancient City of Lefkas
Veszto-Bikeri, Oυγγαρία: Oικισμός της Πρώϊμης Εποχής Χαλκού Early Copper Age settlement of Veszto-Bikeri, Hungary
Πρόγραμμα Γεωφυσικών και Γεωμορφολογικών Ερευνών στην παράκτια θέση Ίστρον, περιοχής Βρόκαστρου και στη θέση Πρινιάτικος Πύργος, Μιραμπέλλο, Ανατολική Κρήτη. Φάση Ι. Geophysical & Geo-archaeological Project within the coastal region of the Vrokastro Area (Istron) and at the Site of Priniatikos Pyrgos, Mirabello, Eastern Crete. Phase I.
Δένια, Κύπρος Dhenia, Cyprus
Eπιφανειακή Έρευνα Ανατολικής Κορινθίας (ΕΚΑS) East Korinthia Archaeological Survey (EKAS)
Μινωϊκά Ιερά Κορυφής: Κατασκευή Μοντέλου Πολιτισμικού Τοπίου μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Φάση ΙΙΙ. Minoan Peak Sanctuaries: Building a Cultural Landscape through a GIS Approach. Phase III
Κοινό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πρόγραμμα Ελλάδας-Κίνας. Joint Research and Technology Programme between China and Greece.
Κοινό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πρόγραμμα Ελλάδας-Κύπρου Joint Research and Technology Programme between Cyprus and Greece
Eπίπλευση στην Ελεύθερνα, Κρήτη. Water flotation at Eleutherna, Crete
Οστά ψαριών από το Μόχλο, Λασιθίου Fish bones from Mochlos, Lasithi
Μελέτη Λιθοτεχνιών απο την Νεολιθική Θέση Αλαί (Θεολόγος) Λοκρίδος. Lithic Analysis of Chipped-Stone Material from Halai (Theologos), C. Greece.
Κοινό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πρόγραμμα Ελλάδας-Βουλγαρίας Joint Research and Technology Program between Bulgaria and Greece
Παλιά Πόλη Ρεθύμνου Old Town of Rethymno

  • Απόστολος Σαρρής