Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Maritime history: A new version of the old version and the true history of the sea

Gelina Harlaftis, “Maritime history: A new version of the old version and the true history of the sea, International Journal of Maritime History, Vol. 32, Issue 2, 2020, 383–402

  • Τζελίνα Χαρλαύτη
https://doi.org/10.1177/0843871420924243