Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Maritime Business: A Paradigm of Global Business

Gelina Harlaftis and Ioannis Theotokas, “Maritime Business: A Paradigm of Global Business”, Oxford Research Encyclopedia of Business and Management, Online Publication Date: Apr 2020

  • Τζελίνα Χαρλαύτη
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.184