Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Linkages of the Black Sea with the west. Navigation, trade and immigration View file
Ηλεκτρονικό/η Βιβλίο
ISBN: 978-618-81780-8-3

Maria Christina Chatziioannou  and Apostolos Delis (eds), Linkages of the Black Sea with the West. Trade and immigration, Black Sea History Working Papers, volume 7, Rethymnon, 2020, www.blacksea.gr

Εκδόσεις ΙΜΣ

Research project within the THALIS Programme. A collaboration of the Ionian University with the Institute for Mediterranean Studies-FORTH, University of Crete, University of Thessaly, Hellenic Research Foundation and University of the Aegean: “The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy”

  • Απόστολος Δελής