Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Linkages of the Black Sea with the west. Navigation, trade and immigration View file
Ηλεκτρονικό/η Βιβλίο
ISBN: 978-618-81780-8-3

Maria Christina Chatziioannou, Apostolos Delis, Linkages of the Black Sea with the west. Navigation, trade and immigration, Institute for Mediterranean Studies, 2020

Εκδόσεις ΙΜΣ

Research project within the THALIS Programme. A collaboration of the Ionian University with the Institute for Mediterranean Studies-FORTH, University of Crete, University of Thessaly, Hellenic Research Foundation and University of the Aegean: “The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy”

  • Απόστολος Δελής