Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Θρησκευτική τέχνη : από την Ρωσία στην Ελλάδα (16ος - 19ος αι.) (Κατάλογος έκθεσης)
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-618-81780-4-5

Yuliana Boycheva (επιμ.), Θρησκευτική τέχνη : από την Ρωσία στην Ελλάδα (16ος - 19ος αι.) (Κατάλογος έκθεσης), Μουσείο Μπενάκη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 2017

Εκδόσεις ΙΜΣ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (Δεκέμβριος 2017-Φεβρουάριος 2018). Μέσα από πολυάριθμες εικόνες και λειτουργικά σκεύη αναδεικνύεται η ιστορία της θρησκευτικής τέχνης της πρώιμης νεότερης εποχής και η εξέλιξη των πολιτιστικών επαφών και των πολιτικών σχέσεων της Ρωσίας με τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, από τα μέσα του 16ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.

https://www.benaki.org/index.php?option=com_publications&view=publication&id=4230&Itemid=171&lang=el

  • Γιουλιάνα Μπόιτσεβα