Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου & Στ. Πνευματικού

Για το 2004, δέκατο τέταρτο έτος του θεσμού, το βραβείο απονεμήθηκε στον Θεόδωρο Χατζηπανταζή καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνο του προγράμματος «Ιστορία Νεοελληνικού Θεάτρου» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Απονομή βραβείων θεάτρου και μουσικής

Το βραβείο θεατρολογικού συγγράμματος δόθηκε στον Θόδωρο ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνο του προγράμματος θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / ΙΤΕ, για το βιβλίο του Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002.

Διαβάστε περισσότερα