Εργαστήριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης με θέμα "Soundscapes, Sonic Experience and Modernity in Balkan and Eastern Mediterranean History (19th-20th c.)"

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021, ώρα 18.30
Αίθουσα εκδηλώσεων ΙΜΣ
Νικ. Φωκά 126-130, Ρέθυμνο

* Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα, με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των όλων των υγειονομικών μέτρων.