Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο στην Ιστορία της τέχνης The Mediterranean of the artists: A critical modernity, 1880-1945 / La Méditerranée des artistes: Une modernité critique, 1880-1945.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, σε συνεργασία με τα AMU-TELEMMe (Aix-Marseille Université), LabEx EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de l'Europe - Centre André Chastel / Sorbonne Université) και Institut Mémoires de l'édition contemporaine (Caen), διοργανώνει διεθνές συνέδριο στην ιστορία της τέχνης με θέμα The Mediterranean of the artists: A critical modernity, 1880-1945 / La Méditerranée des artistes: Une modernité critique, 1880-1945. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2019. Γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η αγγλική και η γαλλική. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την 1η εγκύκλιο του συνεδρίου.

Call for papers [Αγγλικά, Γαλλικά]