Μία (1) θεση Υποψήφιου Διδάκτορα για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»

Ρέθυμνο, 23 Ιουλίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, προκηρύσσει μία (1)Υποψήφιου Διδάκτορα για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» συνολικής διάρκειας 5 μηνών

Ο/Η πιθανός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:

1.            Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικών Η/Υ

2.            Εμπειρία σε:

  • Γλώσσες Προγραμματισμού: .Net Technologies, Pascal, Visual Basic, Prolog, C, C++, Java, ASP, PHP, HTML, XML, JSP Javascript, Actionscript, Flash CS3, HTML, VRML
  • Βάσεις Δεδομένων: Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, DB2 .
  • ArcGIS Desktop, ArcGIS Server και Web_GIS applications.
  • Λειτουργικά Συστήματα: MS Windows 95/NT/98/2000/Me/XP/Vista/7, Linux και εξοικίωση με Δίκτυα (Network administration)
  • Desktop Applications: Microsoft Office, Macromedia Studio, Autodesk 3ds Max, Autocad, Pro Engineer
  • Επεξεργασία Εικόνας: Adobe Photoshop, ACDSee

3.            Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/και προϋπηρεσία σε πολιτιστικές βάσεις δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 10 Αυγούστου 2012 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr, υπ' όψιν του Δρ Νίκου Παπαδόπουλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Δρ. Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ΙΜΣ-ΙΤΕ
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627, 25146