Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες διαχείρισης έργων»