Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κρούσματος στους χώρους εργασίας του δημοσίου τομέα

14.10.2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

1.9.2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού_Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ

21.8.2020 Στο συνημμένο αρχείο αποστέλλονται οδηγίες για την πρόληψη COVID-19 μετά από επιστροφή από άδεια

29.7.2020