Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση βοηθού έρευνας