Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Σπύρος Μοσχονάς

Σπύρος Μοσχονάς

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»