Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας